אשראי

30 שעות אקדמיות
5 מפגשים

מתן אשראי הינו אחד התחומים המורכבים בניהול פיננסי הטומן בחובו סיכונים רבים. העוסקים בתחום מתמודדים עם קבלת החלטות ברמת מורכבות ומקצועיות גבוהה ביותר. הציפייה היא כי נושאי המשרה ומקבלי ההחלטות בתחום יהיו מיומנים לקבל החלטות אשראי אשר מחד, ימנעו נטילת סיכונים מיותרים ומאידך יובילו לביצוע עסקאות אשר ישיאו תשואה מרבית.

המכון הישראלי לפיננסים IFI מזמין אותך להצטרף לקורס המקצועי ביותר בתחום המקנה למשתתפים בו מיומנויות וכלים פרקטיים לנהל את סיכון האשראי ולקבל החלטות אשראי מותאם (tailor made), בצורה מקצועית ואפקטיבית תוך הימנעות מנטילת סיכונים מיותרים. בנוסף, הקורס יקנה כלים יישומיים לניהול שוטף של אשראי, בקרה וממשל תאגידי נאותים. הקורס ילווה בהתנסות פרקטית וב- case studies תוך הדגמת הנושאים הנלמדים על עסקאות אשראי והסדרי חוב בחברות. במשק הישראלי.

למי מיועד?

למי מיועד?

דירקטורים, סמנכל"י כספים, כלכלנים, חברי ועדות השקעה ואשראי, חברי ועדות ביקורת, השקעות, מנהלי אשראי, מנהלי תחום PE, בנקאים, מנהלי סיכונים, בקרי השקעות, עורכי דין, יועצים פיננסיים, אנליסטים ועוד.
למי מיועד?

מטרות הקורס

  • סקירת כלל הסוגיות העיקריות הרלוונטיות לקבלת החלטות ולניהול סיכונים בתחום האשראי
  • מתן כלים לגיבוש מדיניות אשראי ו"התיאבון" לסיכון אשראי
  • סקירת המשאבים הנדרשים לניהול סיכוני אשראי, לרבות תשתית ארגונית, מקצועית ותפעולית
  • שימוש בביטחונות, הבטחת האפקטיביות והשפעתם על דירוג ותמחור האשראי
  • זיהוי אורות אדומים בעסקה בודדת ובתיק האשראי הכולל
בין צוות המרצים

מנהלות מקצועיות

מירי בן יהושוע, מנהלת סיכונים וחברה בדירקטוריונים בגופים מוסדיים. בתפקידיה הקודמים: משנה למנכ"ל בנק איגוד, סמנכ"ל בנק מרכנתיל, סגנית הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

דורית בן סימון, נשיאת המכון הישראלי לפיננסים. בתפקידיה הקודמים: סמנכ"ל, ראש חטיבה הפיננסית ומנהלת סיכונים ראשית בבנק דיסקונט, מנכ"ל גמולות מקבוצת בנק הפועלים, מנהלת תחום החיסכון והגמל בבנק טפחות.

אשראי זה למקצוענים
המכון הישראלי לפיננסיים מובילים להצלחה